Zákony upravující vztah mezi majitelem a nájemníkem – Díl 1: opravy, zvyšování nájemného, výpověď

S novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., účinný od 1/2014) vstoupily v platnost zákony, které nově upravují vztah mezi majitelem a nájemníkem. Nejdůležitější změny jsou popsány v článku v angličtině určeném pro naše zahraniční klienty. Zde je uveden stručný...