Dohoda o přímé exekuční vykonatelnosti

Nájemce, který ze začátku vypadá slušně a bezproblémově po pár měsících přestane platit nájem. Na výzvy nereaguje. Dáte mu podle Občanského zákoníku, par. 2291 výpověď a poučíte ho o možnosti nechat věc přezkoumat soudem. Praxe ukazuje, že se jako pronajímatel budete...

Zákony upravující vztah mezi majitelem a nájemníkem – Díl 2: peněžní jistota, zvířata, přistoupení ke smlouvě

S novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., účinný od 1/2014) vstoupily v platnost zákony, které nově upravují vztah mezi majitelem a nájemníkem. Nejdůležitější změny jsou popsány v článku v angličtině určeném pro naše zahraniční klienty. Zde je uveden stručný...

Zákony upravující vztah mezi majitelem a nájemníkem – Díl 1: opravy, zvyšování nájemného, výpověď

S novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., účinný od 1/2014) vstoupily v platnost zákony, které nově upravují vztah mezi majitelem a nájemníkem. Nejdůležitější změny jsou popsány v článku v angličtině určeném pro naše zahraniční klienty. Zde je uveden stručný...

Pronajímáte byt cizincům – máte se bát exekutora?

Cizinecká policie a odbor azylové a migrační politiky požaduje, aby cizinec pobývající na území ČR uvedl adresu, kde se zdržuje. Pokud si vezme půjčku a kvůli nesplaceným dluhům spadne do exekuce, je možné, že exekutor bude chtít vykonat exekuci na vašem majetku. Jak...