Stavebnictví a správa budov 4.0

Stále častěji slyšíme o průmyslové revoluci 4.0 – to souvisí se zaváděním nových digitálních technologií do průmyslových odvětví, ale i dalších oborů lidské činnosti. Dotýká se automatizace a robotizace ve výrobě, logistiky, automobilového průmyslu, obchodu,...