Informační listy pro investory – statutární město Hradec Králové

DOtradovec 1 října, 2015 @ 6:19PM

Česká města a investiční příležitosti

Přemýšlíte o investici v konkrétním městě v České republice? Zajímáte se o statistická data a pověst tohoto města? Hledáte spolehlivé informace o faktorech, které ovlivní úspěch Vaší investice? Připravili jsme pro Vás seriál článků – informační listy pro investory – o  městech v České republice, a shromáždili do nich výsledky aktuálních výzkumů, fakta zveřejněná např. Českým statistickým úřadem, Policií ČR a dalšími spolehlivými zdroji a také postřehy lidí, žijících přímo v místě. Věříme, že pro Vás tato realitní série bude přínosným zdrojem hodnotných informací a že Vám usnadní Vaše rozhodování, kde nejlépe investovat!

 

  1. část: HRADEC KRÁLOVÉ

 

Město Hradec Králové patří mezi nejkrásnější metropole České republiky. Mezi výhody patří umístění blízko Prahy, okouzlující příroda, významná historie města a bohatý kulturní život. Ten zajišťují např. kongresová centra Aldis a Nové Adalbertinum, kde se pořádají mezinárodní sympozia a výstavy.

Město je charakteristické také tím, že nemá velké průmyslové zóny. Klasické průmyslové obory jsou zastoupeny převážně středními a menšími podniky v odvětví služeb.1

 

Obyvatelstvo

K 31. 3. 2015 podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Hradce Králové 162 759 obyvatel. Do kraje se přistěhovalo celkem 1 087 lidí, z toho 177 cizinců.2

Průměrný věk obyvatel je 42,7 let.3

 

Zdroj: Český statistický úřad

 

Doprava

Dopravu ve městě zajišťuje Integrovaný dopravní systém VYDIS, a to v celém Královéhradeckém kraji.

V poli za Kukleny probíhá výstavba dálnice D11, která bude hlavní spojnicí do Polska.4

V Hradci Králové se nachází také letiště, které v minulém roce odbavilo přes čtyři tisíce cestujících.5

Dobrá dopravní dostupnost z regionu a také v rámci samotného města je důležitým faktorem při výběru lokality vhodné pro investici.

Pracovní a studijní příležitosti

K 30. červnu 2015 byl průměrný podíl nezaměstnanosti v celé České Republice 6,18%. Hradec Králové se umístil na 5. místě s nejmenší nezaměstnaností, a to s 4,79%.6

Na začátku roku hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc podepsal  Regionální sektorovou dohodu pro Královéhradecký kraj v oblasti textilního a oděvního průmyslu. Mezi významné zaměstnavatele tohoto odvětví patří např. VEBA, MILETA, JUTA, LUKO, GRUND, NYKLÍČEK a spol., GRUND, VAMTEX, BARTOŇ – textil, INOTEX, Prádelny a čistírny Náchod. Při této příležitosti řekl: „V Královéhradeckém kraji máme řadu textilních podniků, které jsou schopné se rozvíjet a nabírat nové pracovníky, ale narážejí na nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. To pak poškozuje je samotné i českou ekonomiku jako celek. Tato dohoda pomůže nejen firmám, ale také středním školám, které tyto odborníky vychovávají a v současnosti se potýkají s nízkým zájmem o studium technických oborů.“ 7

 

Mezi největší zaměstnavatele v Hradci Králové patří:

  • Fakultní nemocnice Hradec Králové – 4 829 zaměstnanců,
  • Lesy České republiky, s. p.,   – 3 297 zaměstnanců,
  • Rubena a. s. – 2 260 zaměstnanců
  • Povodí Labe, s. p.  – 922 zaměstnanců

a další Finanční ředitelství v Hradci Králové, ARROW International CR, a. s., (např. Glatt-Pharma s. r. o., Ella-CS s. r. o., Generi Biotech s. r. o.)8

 

Vysoké školství zastupuje v Hradci Králové několik univerzit: 9

  • Univerzita Hradec Králové – cca 9000
  • Metropolitní univerzita Praha – cca 5000
  • Farmaceutická a Lékařská fakulta – cca 4000
  • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany – cca 2000

 

Na konci roku začne v Hradci Králové také výuka čínštiny. „O výuce čínštiny jsme uvažovali už několik let a po loňské návštěvě náměstkyně čínského ministerstva školství se konečně podařilo nalézt způsob, jak bez vynaložení velkých částek zajistit kvalitní výuku rodilým mluvčím. První učitel přijede do Hradce Králové už tento týden,“ říká rektor Hynek.10

 

Rozpočet obce

Pro tento rok bylo počítáno s přebytkovým rozpočtem 38 mil. Nejvýznamnější investiční akcí roku 2015 je výstavba kruhové křižovatky v lokalitě Koruna. „Rozpočet je postaven tak, aby město fungovalo, aby byly řádně a včas hrazeny úvěry a aby se dodrželo financování podle rozpočtového výhledu,“ říká primátor města, Zdeněk Fink.

Také na rok 2016 se uvažuje o přebytkovém rozpočtu. Tyto prostředky budou využity pro financování prioritních investičních akcí, které jsou v současné době v různých fázích rozpracovanosti. K nim patří například realizace cyklostezky v Pileticích nebo rekonstrukce nemovitostí školských zařízení a opravy zimního stadionu.11

 

Hodnocení města

Při porovnání kvality života ve třinácti krajských městech v analýze online deníku Aktuálně.cz, se Hradec Králové umístil na prvním místě jako nejlepší krajské město pro život. Kritéria pro hodnocení byla například nezaměstnanost, kriminalita, kvalita ovzduší nebo zadlužení. Město získalo 8,7 bodu ze 13 možných oproti Praze, která dostala pouze 7 bodů. Hradec Králové má kvalitní životní prostředí díky tomu, že zde místo průmyslu převládají služby.

„V Hradci je i velmi vysoká zaměstnanost žen, což ukazuje, že zde není velký problém najít práci. Jeden z největších v Česku je také podíl lidí s vysokoškolským vzděláním,“ říká Drahomíra Dubská z Českého statistického úřadu.12

Vysoká míra zaměstnanosti a dobré hospodaření města je dobrou zprávou pro investory do nemovitostí. Snižuje se tak riziko, že nájemníci přijdou o práci a přestanou platit nájem. Nabídka pracovních míst také do města láká další lidi z venkova, kteří si budou hledat bydlení. Dobré hospodaření města je příslibem, že budou řádně fungovat služby, že se bude dál vyvíjet infrastruktura a město si bude moct dovolit investice vedoucí ke zkvalitnění života obyvatel. Atraktivní bydlení bude znamenat potenciál v růstu poptávky a výnosů z nájmu.

Trh s nemovitostmi

V Hradci Králové začal “program startovacího bydlení” pro mladé. „Měl by podpořit setrvání mladých lidí v našem městě tak, aby neodcházeli za prací jinam,“ uvedl primátor Zdeněk Fink. V tomto programu má radnice k dispozici 130 bytů. Tyto byty jsou maximálně dvoupokojové, do 50 m2, v ceně 45,30 Kč/m2.13

Příležitost k investici představuje rezidenční projekt Ve Stromovce. Nabízí 33 bytů ve velkém užitném komfortu v dispozicích od 1+kk do 4+kk. Dokončení výstavby se plánuje na začátek roku 2017.14

Brzy bude zahájena také výstavby obytné čtvrti v Třebši. 15

 

V lokalitě Hradec Králové se v současné době inzerují byty k pronájmu průměrně v 104 inzerátech. Byty na prodej se objevují průměrně v 277 inzerátech (zdroj: www.sreality.cz, www.hyperreality.cz, www.realitymix.cz).

PRODEJ*3 PRONÁJEM*4
1+1 / 1+kk 2+1 / 2+kk 1+1 / 1+kk 2+1 / 2+kk
Počet * 36 77 25 49
Cena *2 984 848,- Kč 1 940 667,- Kč 156,- Kč*5

 

*-počet bytů je průměrný (zdroj: www.sreality.cz , www.hyperreality.cz , www.realitymix.cz).

*2-cena je průměrná a uvedena v Kč (Zdroj: http://www.realitymorava.cz/statistiky?switch=3&sort=cena&okres=

*3-průměrná cena bytů k prodeji citováno z viz

*4-průměrná cena pronájmu nezahrnuje cenu za služby

*5– průměrná cena za m2 (http://realitymix.centrum.cz/statistika-nemovitosti/byty-pronajem-prumerna-cena-pronajmu-1m2-mesic.html

Zdroj: Reality mix

 

Stane se Hradec Králové městem, ve kterém budete investovat právě Vy? Máte vlastní zkušenosti s investováním v Hradci Králové? Žijete v Hradci Králové a máte nějaké zajímavé postřehy k investičním příležitostem? Neváhejte se s námi podělit o Vás příspěvek v sekci „Komentáře“!

Pokud Vás informace o Hradci Králové zaujaly, napište si o detailněji zpracovaný rozbor zdarma ve formátu PDF na dusan@czechpoint101.com.

 

Uváděná data jsou platná ke dni zpracování, tj. září/říjen 2015.

 

Zdroj:

1 http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/o-meste

2 https://www.czso.cz/csu/xh/kralovehradecky-kraj-mel-k-31-3-2015-celkem-551-153-obyvatel

3https://www.czso.cz/documents/10180/20556287/1300721501.pdf/80844cbf-66bb-42ec-816a-69668d3f0631?version=1.1

4http://www.hkcity.cz/2015/06/20/v-hradci-zacina-stavebni-boom-dalsi-projekty-budou-nasledovat/

5http://www.hkcity.cz/2015/05/18/letiste-odbavilo-pres-4-tis-cestujicich-chce-vice-byznys-jetu/

6 https://www.czso.cz/csu/xk/nezamestnanost-v-kraji-k-30-6-2015-podle-mpsv

7http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/hejtman-kralovehradeckeho-kraje-dnes-slavnostne-podepsal-regionalni-sektorovou-dohodu-v-oblasti-textilniho-a-odevniho-prumyslu–78682/

8 http://www.hradeckralove.org/uploads/RM/ITI/Strategie_ITI_HK_PA_final_27102014.pdf

9  http://www.vysokeskoly.com

10http://hradec.idnes.cz/hradecke-vysoke-skoly-mudou-mit-nove-budovy-fmg-/hradec-zpravy.aspx?c=A150824_2186236_hradec-zpravy_the

11 http://www.hradeckralove.org/search.php?action=results&query=rozpo%C4%8Det&x=0&y=0

12http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kde-se-v-cesku-nejlip-zije-velke-porovnani-krajskych-mest/r~efd9ff484a4a11e494d7002590604f2e/

13http://www.denik.cz/domov/v-hradci-kralove-se-o-31-bytu-pro-mlade-uchazi-480-zajemcu-20150113.html

14 http://www.vestromovce.cz/koncepce.html

15http://www.hkcity.cz/2015/06/20/v-hradci-zacina-stavebni-boom-dalsi-projekty-budou-nasledovat/

 


Updated/Aktualizováno: ,

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *