Nový občanský zákoník – změny, které by Vás měly zajímat – 5.část – Sousedské vztahy – I. díl

Czech Point 101 29 října, 2017 @ 10:06PM

Sousedské vztahy a jejich právní úprava, resp. interpretace je předmětem časté polemiky. Nový občanský zákoník upravuje tyto vztahy o něco více než stávající.

§ 1013 NOZ odst. 1 uvádí, že „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“ Jinými slovy, pokud Vám neustále běhají sousedovy slepice po zahradě, na základě tohoto paragrafu se budete moci dožadovat, aby si soused „upravil“ plot a zabránil jeho drůbeži pobíhat u Vás.

Nový občanský zákoník zabíhá i do takových detailů jako je roj včel, který vletí do jiného úlu.

Vletí-li roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě

Vletí-li roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě

§ 1014 NOZ to upravuje takto: Odst. 1 – „Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.“ V tomto případě asi nezbývá než jen doporučit, abyste si dávali pozor na to, aby Vám neuletěly včely a to v doslovném slova smyslu. Zákon pamatuje ale i na poškození, které tím může být způsobeno majiteli pozemku. Například pokud Vám sousedův pes bude neustále rozrývat Váš na jemno posekaný trávník, dle 2.odst. budete mít nárok na náhradu škody.

To se samozřejmě netýká jen zvířat, pokud nějaká movitá věc způsobí poškození na cizím pozemku, tak dle § 1015 NOZ má poškozený právo movitou věc zadržet dokud neobdrží jinou jistotu nebo náhradu škody. Vzhledem k tomu, že na zvíře se dle § 494 NOZ ustanovení o věcech použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze, tak se to na zvířata vztahovat zřejmě nebude.

Velkou změnou bude i náhled na napadané ovoce do sousedovy zahrady, či možnost požadovat od souseda, aby zasazoval stromy určité výšky v určité vzdálenosti od Vašeho plotu. O těchto změnách bude pojednávat další díl.


Updated/Aktualizováno: ,

54 Komentáře(ů)

 1. Jenda

  Dobrý den,
  chci se zeptat na padlé stromy, které spadli ze sousedova lesa k nám a vzali sebou i naše stromy. Mohu jeho spadlé stromy ležící na našem pozemku zpracovat?

  Odpovìdìt
  • Dušan Otradovec

   Vážený pane Jendo,
   děkujeme za dotaz. Zřejmě popisujete situaci, která vznikla následkem nedávné vichřice. V tomto případě se tedy jedná o následky živelné pohromy. Měl byste souseda vyzvat k tomu, aby padlé stromy zpracoval a dát mu k tomu přiměřeně dlouhou lhůtu. Pokud toho není schopen, zřejmě by se v tomto případě mohl obrátit s prosbou o pomoc s odstraněním následků živelné pohromy na obecní úřad.

   Odpovìdìt
   • Jenda

    Dobrý den,
    a když ani po námi domluvené lhůtě dřevo neodklidí? Mohu si dřevo zpracovat sám?

    Odpovìdìt
    • petr

     nejsem odborník, ale myslím si, že jeho stromy mu pořežeš na svoje náklady a vrátíš mu to ono dřevo. ty budeš mít uklizeno a oba spokojeni. až na maličkost kdo uhradí ten benzín.

     Odpovìdìt
     • DOtradovec

      Vážený pane Petře,
      díky za názor. Nejsme si moc jistí tím, že budou spokojení oba… A navíc by takové pořezání vyžadovalo vstoupit na cizí pozemek. Jestli by se nakonec předmětem sporu měl stát ten benzín, tak to by snad bylo nejlepší vzít elektrickou pilu a využít energii z těch solárních panelů, když už na ně bude zase svítit sluníčko. Pokud se sousedé nemůžou dohodnout, opravdu jim nezbude než se obrátit na soud. Dušan Otradovec

 2. Petra

  Prosím, soused si pořídil hospodářská zvířata a ta mají samosebou odpad v podobě hnoje. Bohužel ten hnůj sousedé shromažďují dva metry od společného plotu, můžu s tímto problémem něco děla? smrad, potkani atd ?

  Odpovìdìt
  • Dušan Otradovec

   Vážená paní Petro,
   pokud je nám známo, tak chování hospodářských zvířat podléhá souhlasu obce, takže již při tomto kroku musel soused doložit vliv chovu na okolí a příslušný úřad to zvažoval. K obtěžování sousedů uvádí občanský zákoník v par. 1013: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“ Z uvedeného vyplývá, že bude potřeba posoudit, co je obvyklé místním poměrům, a co je podstatné omezení. Pokud jste přesvědčena, že soused se dostal za meze, které vytyčuje zákon a nebude s ním možná domluva, tak nezbude, než abyste se obrátila na svého právníka a nechala ve věci rozhodnout příslušný soud. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 3. Štěpánka Čiháková

  Soused si chce vybudovat soukromou příjezdovou cestu za účelem aby mohl výhodnější prodat pozemek kde zatím nic nestojí. Cestu chce budovat přímo na hranici pozemku. Co se nám nelíbí. Má dost velký pozemek tak by mohlposunout o pár metrů. Děkuji za radu

  Odpovìdìt
  • Dušan Otradovec

   Vážená paní Čiháková,
   děkujeme za dotaz. Samozřejmě neznám situaci přímo v místě. Tu bude zřejmě posuzovat příslušný stavební úřad. Předpokládám, že budete účastníkem řízení, takže svoje námitky, nebo podmínky můžete předložit v rámci tohoto řízení. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 4. Michal H.

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat na hranici dřeva.Mám ji složenou na sousedním pozemku se souhlasem souseda ale teď nejsou vztahy ideální se sousedem.Je dřevo pořád moje a mohu si ho odvozit?Děkuji

  Odpovìdìt
  • Dušan Otradovec

   Vážený pane Michale,
   děkujeme za dotaz. Samozřejmě neznáme všechny okolnosti. Z toho, co popisujete nám nevyplývá, že by někdo mohl dojít k závěru, že uložením věci na sousední pozemek se souhlasem jeho majitele po nějaké době přechází vlastnictví oné věci na majitele dotčeného pozemku. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že jste tak učinil na základě dohody s majitelem, nelze ani vyvozovat, že by se mohlo jednat o věc zjevně opuštěnou. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 5. Jan

  Jakým způsobem“donutím“majitele sousední parcely,kde na jižní straně,kde parcely plotem spolu sousedí, nehodlá naplnit obsah §1017 Občanského zákoníku. Jedná se o vzrostlé náletové dřeviny, (lísky,dub,bříza)které původní majitel průběžně po celá léta sám výškově upravoval a které dnes dosahují výšky cca 12m,a celodenním stínem brání užívání mého pozemku do vzdálenosti cca20-25m po celé délce hraničního plotu- cca35m.Dřeviny koření přímo u plotu resp.kořeny zasahují na můj pozemek do vzdálenosti 2-3m. Děkuji za odpověď resp.radu.

  Odpovìdìt
  • Dušan Otradovec

   Vážený pane Jane,
   děkujeme za dotaz. Samozřejmě neznáme situaci přímo na místě. Pokud však jste přesvědčen, že soused zjevně nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv a pokud ani po opakované písemné výzvě nesjednal nápravu, nezbude Vám než se obrátit na svého právníka a nechat v záležitosti rozhodnout soud. V případě příznivého rozsudku pak místní úřad vyzve souseda ke zjednání nápravy. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
  • Jana

   Dobrý den chci se zeptat soused neseka trávu ta je vysoká 1,5m ó nic se nestará dojede dvakrát do roka trávu a stromy mu napadly mšice ,puklice a všechno to teď litá k nám mám okrasné stromky oleandry 2m veliké a všechno je to napadle stromky sem si nedávno koupila byly nádherné nevím co dělat stromky stříkáme ale asi je to zbytečně když je za plotem zamořená celá sousedova zahrada děkuji za radu

   Odpovìdìt
   • DOtradovec

    Vážená paní Jano,
    jestli tomu rozumíme dobře, tak Váš dotaz spočívá v tom, jestli soused musí svůj pozemek udržovat v nějakém přiměřeném stavu. V našem článku citujeme příslušná ustanovení NOZ. Zkuste se prosím podívat. Z popsané sitace nemůžeme odvodit, co odpovídá místním poměrům, co je přiměřená péče, apod. Pokud pokojná dohoda se sousedem nebude možná, nezbyde než abyste věc konzultovala se svým právníkem. Dušan Otradovec.

    Odpovìdìt
 6. Prosím pomoc

  Dobrý den,
  sousedé si pořídili 4 slepice. Do měsíce jich mají už 14. Plot mají od našeho domu 2 metry a slepice nám od rána řvou přímo pod okny ložnice. Lze se bránit?? Děkuji

  Odpovìdìt
  • Dušan Otradovec

   Dobrý den,
   děkujeme za dotaz. K Vaší situaci je možné vztáhnout par. 1013, který uvádíme v našem článku. Pokud jste přesvědčeni, že slepice vydávají hluk v nepřiměřené míře, můžete souseda písemně vyzvat ke zjednání nápravy. Pokud tak do stanovené lhůty neučiní a dohoda nebude možná, můžete se obrátit na svého právníka a věc předat k rozhodnutí soudu. Pokud žijete například ve městě a v místě není podobný chov obvyklý, můžete si u městského úřadu ověřit, jestli ve Vaší lokalitě úřad vůbec něco takového povoluje. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 7. František

  Dobrý den,

  sousedi si pořídli plemeno psa Dobrman stáří psa asi 1.rok.Když vlastník psa není přítomen v bytě pes v nepravidelných intervalech štěka a to jak v denní době tak i v noci.Lze se bránit!!! děkuji

  Odpovìdìt
  • Dušan Otradovec

   Vážený pane Františku,
   děkujeme za dotaz. NOZ uvádí, že soused nemá působit hluk nepřiměřený lokální situaci. Pokud tedy pes neustále štěká tak, že to významně obtěžuje sousedy, situace trvá delší dobu a majitel není ochoten ani přes opakované výzvy zjednat nápravu, můžete spolu s ostatními sousedy přivolat Policii. Podobně, jako byste to udělali v případě neustálých divokých večírků nějakého souseda. Policie může situaci oficiálně zdokumentovat a pokud se stav nezlepší, může po opakovaných výjezdech přistoupit k dalším krokům. Podle toho, co píšete je však pes ještě hodně mladý a tak lze předpokládat, že si časem zvykne a zklidní se.

   Odpovìdìt
 8. Petr

  Prosím vás je možné aby soused v řadové zástavbě kde jsou pitné studny choval okolo 200 sepic mám tam bazén a malé děti si hrají a mám strach s nakazí

  Odpovìdìt
 9. Dušan Otradovec

  Vážený pane Petře,
  děkujeme za dotaz. Občanský zákoník se zmiňuje o tom, co je „přiměřené“ nebo v místě „obvyklé“ (par. 1013 a násl.). Odsud samozřejmě toto nedokážeme posoudit. Můžete se například obrátit s dotazem na místní obecní úřad, kde by měli vědět, co je v místě přiměřené, zřejmě budou znát i lokální hygienické předpisy (vzhledem ke studním) a také to, zda se v případě souseda jedná o drobný chov domácího zvířectva pro vlastní potřebu, nebo již nikoli. Dušan Otradovec

  Odpovìdìt
 10. Fanda

  Vážený pane Otradovče,
  rád bych se Vás zeptal též na chov slepic. „Obsoused“ volně chová cca 30 slepic (loni hus) nejen na poli, od nás přes obecní ulici, bez oplocení. Denně musíme chodit po pokálené ulici a chodníku k domům, protože se jedná o slepou ulici; týká se to 6 rodin. V okolí mě varovali, abych se toho nevšímal, že se jedná o deb… mstivého. Jednoho dne jsem pěstitele požádal, aby si zajistil chov,protože nechci mít doma denně zápach z bot jak z drůbežárny. Následovalo zablokování silnice a znemožnění příjezdu popelářů do slepé ulice. Při dalším upozernění na volný pohyb drůbeče už zablokoval pouze můj vjezd na pozemek, takže ostatní z ulice už mi nic neřekli – naneštěstí se bohužel jedná o rodinné příslušníky, kteří mi stále vysvětlují, že mám být rád, že pěstitel nendělá nic horšího a můžeme k domům. Na Obecním Úřadu, po předložení fotografií, mi bylo sděleno, se na to kouknou – nic… Minimálně 4x jsem žádal o zjednání pořádku v obecní ulici, MÚ nic. Vypadá to na přátelský vztah mezi úředníky a pěstitelem. Volat MP nemá smysl, protože než přijede, slepice jsou pryč. 4. rok chodíme ulicí jako baletky – po špičkách. Částečně mám i obavu o rodinné příslušníky, kdyby se deb… mstivý dověděl, že by se měl omezovat z důvodu mé stížnosti – což na vesnici není problém.
  Děkuji za odpověď a mějte hezký den

  Odpovìdìt
 11. Dušan Otradovec

  Vážený pane Fando,
  děkujeme za dotaz. Mrzí nás, že jste v takové nepříjemné situaci. Podle toho, co popisujete si však nejsme jistí, jakou radu od nás očekáváte. Obecní úřad jste kontaktoval (předpokládáme, že písemně), přivolat MP nechcete a také nechcete se sousedem jít do sporu a nechcete, aby někde padlo Vaše jméno. O znečišťování komunikací pojednává par. 42a zák. 13/1997 o pozemních komunikacích. Dušan Otradovec

  Odpovìdìt
 12. Radka Bednářová

  Dobrý den,
  prosím o radu. Před půl rokem jsme koupili dům. Nyní jsme se pustili do úpravy jeho okolí. Náš pozemek je cca o půl metru výš, než sousedův. Na rozhraní je oddělený drátěným plotem s podezdívkou z cihel a betonu, která měla zamezit sesuvu hlíny na sousedův pozemek. Takto zabezpečeno to bylo od původního majitele. Jelikož soused má v blízkosti plotu dřevníky se spádem střechy k plotu a bez okapů- resp. okapy tam místy jsou, ale voda z nich je svedena na zem k plotu, podezdívka se celá podmáčela, beton popraskal a místy se zídka vyklenula cca o 30 cm. Soused po celé délce plotu- přímo u něj- vysadil ptačí zob, který prorostl plotem, keře jsou vysoké dva metry.
  Rozhodli jsme se, že postavíme nový plot na našem pozemku, cca 30cm od stávajícího s tím, že původní tam necháme.
  Prosím- je naší povinností ten starý odstranit? Mám obavu, že ty boudy, co tam soused má, by nám brzy na plotu ležely, jsou v hrozném stavu, ostatně jako celý jeho pozemek…
  Jsme povinni odstranit zídku a nahradit ji jinou, když zjevně k poškození došlo vodou z jeho dřevníků, která tam X let zatíká?
  Děkuji za odpověď.

  Odpovìdìt
 13. Dušan Otradovec

  Vážená paní Bednářová,
  děkujeme za dotaz. Předpokládáme, že plot je na hranici pozemku a patří Vám. Z toho, co popisujete si nejsme jisti, co chcete udělat se stávajícím plotem. K zatékání vody se vyjadřuje par. 1013 Občanského zákoníku, kde je zakázáno přivádět imise, tj. i vodu, na pozemek souseda. K opoře pozemku se například vyjadřuje par. 1018. Ke stékající vodě se vyjadřuje par. 1019. Rozhrady, jejich zřizování a údržba jsou upraveny v par. 1024 a násl. Vzhledem k tomu, že neznáme podrobnosti ani stavebně-technický stav, můžeme poskytnout pouze odkaz na obecně platné předpisy. Dušan Otradovec

  Odpovìdìt
 14. Jiřina Arletová

  Dobrý den,
  soused si na svém pozemku vedeném jako orná půda vysázel směs stromů(jehličnyny i listnaté stromy).Náš vedlejší pozemek má zahradní chatku,která je plně využívána půl roku v kuse.Sousedovi stromy jsou 3m od hranice našeho pozemku,ale jejich výška je daleko větší.Na chatě máme solární panely,na které v odpoledních hodinách již díky stromům nejde slunce.Stromy dávají stín na naší větší polovinu zahrady.Se sousedem není možná domluva.MÚ nám sdělil,že není v kompetenci řešit pokácení stromů ať se obrátíme na soud.Je postup MÚ opravdu správný a jediná možnost je soudní cestou pokud není se sousedem dohoda?? Děkuji za odpověď

  Odpovìdìt
 15. Věra Kašpárková

  Dobrý den, před 28 lety jsme koupili chalupu o výměře 281 m2. Na hranici pozemku se sousedem byl plot a dřevěná kůlna. Teď se jejich dům prodává a v katastru nemovitostí je zakreslena hranice jejich pozemku tak, že by nám to z našeho pozemku ubralo 50 m2. Celých 28 let jsme se o celý pozemek starali, ve víře, že celý pozemek je náš a metry čtvereční (281) souhlasily. Na KN nám bylo řečeno, že rozhodují hranice pozemku a ne metry čtvereční. Máme možnost se nějak bránit ?
  Děkuji za odpověď

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Vážená paní Kašpárková,
   děkujeme za dotaz. Katastrální úřad má pravdu v tom, že metry čtvereční jsou pouze pomocným údajem. Pokud máte pochybnosti o vedení hranice pozemku, můžete si objednat nové zaměření a vytyčení hranic. Můžete se také obrátit na svého právníka a probrat s ním možnost nabytí pozemku na základě poctivé, nepřerušené držby po dobu delší než 10 let, v dobré víře, zvláště v případě, kdy hranice pozemku je v terénu neznatelná – viz Díl 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 16. Martina Nádvorníková

  Dobrý den,
  soused přes 2 zahrady chová králíky a v létě jim udělal oplocený výběh a králíci mu občas utečou. Jednoho takovéhoto uprchlíka našli jeho sousedi a on k nim přišel na dvorek a za jejich asistence králíčka zastřelil! Zdá se mi to nehumánní ale nikdo neprotestoval a nikomu to nepřišlo divné. Druhý králíček utekl na můj dvorek, který je oplocen zdmi a ve předu vraty a vzadu stodolou, takže není přístupný a jelikož mám dům jako rekreační zařízení, bývám tam pouze o víkendech, králíček si z mého pozemku udělal svoje teritorium a k naší radosti si to tam užíval, nám to nevadilo, naopak jsem majiteli, který zjistil, že se králík pohybuje na našem dvorku, protože ho tam občas zahlédli sousedi prolézat tam a zpět pod vrátky, sdělila, že pokud si ho odchytí jiným způsobem než odstřelem, pozvu ho k nám, až ho tam opět uvidím, ale on mi sdělil, že jediná možnost je králíčka zastřelit a když jsem namítala, že za těchto okolností budu dělat, že králíčka nevidím, soused mi řekl, že ho tedy ponechá u nás, dokonce mi přinesl mísu obilí na dokrmování králíčka. Nevím přesně, kde králík spal, máme na pozemku stodolu a několik hustých keřů, takže občas tam králíček byl a občas nebyl. Před pár dny mi sdělil jiný soused, že se králíček pásl na naší předzahrádce, která je před domem také oplocena, ale plot je průhledný a tudíž je do zahrádky vidět. Soused upozornil majitele a ten si přinesl pušku a králíčka na mém pozemku bez mého souhlasu odstřelil a navíc vnikl na můj pozemek přes zahradu druhého souseda, takže bych ráda věděla, jestli neporušil zákon tím, že střílel na veřejnosti (moje předzahrádka je vedle hlavní silnice uprostřed vesnice,) a také tím, že vstoupil a střílel na mém pozemku bez mého vědomí a bez mého souhlasu. Nelíbí se mi nejen to, že střílí za bílého dne bezbranné zvíře, které nikoho neohrožovalo a nevadilo nikomu ale i to, že při tom vstoupil na můj pozemek bez mého vědomí a souhlasu. Děkuji za informaci

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Vážená paní Nádvorníková,
   děkujeme za dotaz i podrobný popis situace. Předpokládáme, že se nechystáte dávat souseda k soudu a dotaz je spíše ze zajímavosti. Ke stíhání zvířete na cizím pozemku se vyjadřuje náš článek, kde citujeme například par. 1014 NOZ. Ke střílení na veřejnosti neznáme dostatek podrobností a vztahují se k němu jiné předpisy, jejichž rozbor by byl mimo rámec tohoto vlákna o sousedských vztazích. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 17. Olga Hůlová

  Hezký den, mám dotaz. Jsme společenství vl.byt.jednotek. Na společně schuzi bylo odsouhlaseno, že majitelka byt.jednotky odstraní harampádí ze společného dvora a zredukuje počet koček z 10 na jednu. Tyto kočky chová v bytě, nepoužívá sociální zařízení, v důsledku toho všeho se z tohoto bytu neustále line čpavý zápach nejen na chodbu ale i bytů ostatních majitelů. Domluva není možná. Poraďte prosím jak postupovat, děkuji Hůlová

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Vážená paní Hůlová,
   děkujeme za dotaz. SVJ má odsouhlasené stanovy a domovní řád. Zde by mělo být uvedeno, jak se postupuje v případech, kdy někdo opakovaně závažným způsobem toto porušuje. Samozřejmě je důležité, aby se na závažnosti obtěžování shodlo více členů SVJ a tak byla zaručena určitá míra objektivity. Následovat by měla oficiální písemná výzva ke zjednání nápravy do nějaké rozumné lhůty. Pokud nedojde k nápravě, stanovy by měly uvádět další postup. Obecně, pokud domluva není možná, nezbude než se obrátit na právníka a na soud. Pokud je počínáním majitelky bytové jednotky ohrožena bezpečnost ostatních členů SVJ, je dle našeho názoru možné po marném uplynutí dané lhůty přikročit ke zjednání nápravy – například v případě závažného porušování požárně-bezpečnostních předpisů, jako je umísťování nedovolených předmětů do společných prostor, které slouží jako úniková cesta, apod. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 18. Lenka K.

  Dobrý den,
  měla bych také dotaz. Co se dá dělat v případě, že soused nechává na svém pozemku hnít zbytky zvěře, kterou střelí. Teď naposledy kostru a kůži divokého prasete, válí se to na jeho pozemku a chodí to tam ožírat kočky z celého okolí. Všichni v okolí máme studny, i my máme kočky a když pominu to, že je to pěkně nechutné a smrdí to, tak se obávám i dalších věcí jako jsou choroby, která divoká prasata mají. Jsme z Jihočeského kraje a je zde mezi divokými prasaty prokázána i Aujezkého choroba, z cca 10000 vzorků skoro 23% pozitivních a vzhledem k tomu, že máme kočky i psa se bojím, že se díky tomuto sousedovo chování mohou naše zvířata nakazit. Na krajské veterinární správě mi sdělili, že pod ně nespadá, krajská hygiena to prý také neřeší, tak co můžeme v tomto případě dělat a na koho se obrátit? Kdyby si to soused uklidil a nenechával to hnít na zahradě tak bych s tím problém neměla, ale koukat se na kostry a kůže zvířat, která si tam naporcuje a ještě riskovat, že se mohou naše zvířata nakazit nebo se může něco dostat do spodních vod, se mi opravdu nechce. Navíc to místní úřady řešit nechtějí,protože pan soused je z prominentní rodiny a má dlouhé prsty. Jsme z něj už tak trochu zoufalí a nevíme co dělat. Díky za radu.

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Vážená paní Lenko,
   děkujeme za dotaz. Samozřejmě nejlepší je pokusit se se sousedem normálně domluvit. Můžete si taky přizvat svědky. Pro pozdější použití můžete pořídit nějakou fotodokumentaci. Pokud domluva není možná, tak se budete muset obrátit na příslušné úřady, případně na soud. Nemáme znalosti o hygienických předpisech, ale například Občanský zákoník v par. 1013, odst. 1 uvádí, že „vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku;“ Pokud k nápravě nepovede ústní dohoda, případně i za účasti důvěryhodných svědků, můžete souseda o nápravu požádat písemně (prokazatelně doručenou poštou) a dát rozumnou lhůtu k nápravě. Poté se skontaktovat se svým právníkem a nechat ve věci rozhodnout soud. Podle toho, co popisujete soused nejspíš porušuje i další veterinární a hygienické předpisy. Nicméně, jako správci investičních nemovitostí se tímto opravdu nezabýváme.

   Odpovìdìt
 19. Problem se sousedem

  Dobrý den,

  měl bych dotaz. Bydlíme v bytovém domě,ve kterém se nachází 4 bytové jednotky.Na patře s nami bydli soused, ktery ma psa, ktereho poušti ze dveri na spolecnou chodbu stylem-otevrou se dvere a pes hlasitym štěkotem doraží na vše co mu přijde do cesty.Bohužel se často terčem útoku stáva naše 4 letá dcera. Řešíme to odnesením dcery v náručí a pokusem o domluvu ( již několik let).Naposledy situace vygradovala, kdyz jsme se vraceli domu a dcera šla par schodu napřed( zduraznuji, že jsem ji měl stále na očích, jen jsem nestál vedle ní), se otevřeli dveře a pes na ni rovnou vyrazil.Vyděšená dcera se dala na utěk ze schodů za mnou s dorážejícim psem v patách.Vzal jsem ji do naručí a sousedovi důrazně vysvětlil, že to už važně přehnal….. Odpovědi bylo, že ho ser…. Dcera se bojí chodit na chodbu.Veškeré pokusy o domluvu, zda by mohl použit kukátko, nebo vodítko bere jen jako útok na svou osobu a omezování práv. Napsal jsem mu dopis ve kterém situaci vysvětluji s tim,ze příště už bude celou záležitost řešit policie.Prosim o radu jak mužu v této situaci ktera se tahne několik let postupovat, nebo nezbývá než čekat až se neco stane (třeba spadne ze schodů) .
  Děkuji za odpověd David

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Dobrý den,
   děkujeme za dotaz. Z toho, co uvádíte chápeme, že s majitelem psa není možná domluva a na výzvy nereaguje. Pokud přesto chcete zjednat nápravu, budete se muset obrátit na orgány, které mají pravomoc zasáhnout a souseda ke změně chování přimět, nebo mu uložit sankci. Bude dobré, když se spojíte se svým právníkem. Občanský zákoník uvádí v par. 2258, že nájemce má právo chovat v bytě zvíře, pokud to nepůsobí nadměrné obtíže. V par. 2900 uvádí, že každý má povinnost jednat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví. Z uvedených, i dalších ustanovení vyplývá, že majitel zvířete má preventivně postupovat tak, aby nemohlo dojít k újmě. Konkrétní podoba prevence samozřejmě záleží na okolnostech, například na rase/velikosti psa – což v dotazu neuvádíte. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 20. Bordel podél plotu

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat,jak je to s uskladňováním věcí (dřeva,tašek ze střechy,bordelu ze zahrady) kolem mého plotu? Soused od naproti mě takto „obložil“…cca 10cm od plotu po délce cca 10m. Nicméně pozemek na kterém tyto přebytečné věci skladuje je města,jelikož se jedná o kus příjezdové cesty. Není vůle se s ním domluvit,aby si tyto věci laskavě naskládal na svůj pozemek. Tvrdí,že tento kus pozemku má od města pronajatý. Měl by v tomto případě nárok se takto chovat? Dekuji

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Dobrý den,
   děkujeme za dotaz. Domníváme se, že zákon přesně neuvádí, co se může/nemůže položit vedle plotu. Obecně NOZ uvádí v par. 1013, že se vlastník zdrží všeho, co přivádí imise k sousedovi. K tomu patří kouř, pach, stín, odpad, atd. Další věc samozřejmě je, jaký právní vztah soused k pozemku, který používá má, tedy jestli ho má skutečně v pronájmu. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 21. Váša Chytrý

  Ahoj
  Když úplně cizí pes opakovaně vnikne na náš pozemek(podhrabe se pod plotem kde už jsme to zasypávali i velkýma šutrama) a pak se snaží dostat za naší fenou a při tom vyvrátí výběh. Můžeme psa napadnout nebo chytit?

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Vážený pane Chytrý,
   děkujeme za dotaz. Z toho, co píšete předpokládáme, že majitel psa Vám není znám. NOZ se v par. 1014 vyjadřuje k tomu, že vlastník má právo stíhat zvíře na cizím pozemku a má také povinnost nahradit zvířetem způsobenou škodu. Par. 1058 stanoví, že nálezce zvířete má kontaktovat obec.

   Odpovìdìt
 22. Milada Hrbáková

  Dobrý den, náš a sousedův pozemek dělí malá zahrada (cca 8m). Vesnice aktuálně staví chodníky a chodník končí u souseda. Proto, protože majitelka zahrady (kde nic není, akorát se nám její přerostlá neudržovaná tráva semení do naší zahrady), odmítla dát souhlas s vedením chodníku přes její pozemek. Jsme tak bez chodníku jenom kvůli ní. Dá se nějak postupovat proti jejímu rozhodutí s tím, že zdržuje rozvoj obce? Děkuji moc. Hrbáková

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Vážená paní Hrbáková,
   děkujeme za dotaz. Samozřejmě neznáme podrobnosti. Obecně se dá konstatovat, že nelze umístit stavbu na cizím pozemku. I když chodník není běžnou stavbou, pravidlo je stejné. Obec by musela prokázat, že stavba je ve veřejném zájmu a nabídnout nejprve vykoupení pozemku, případně si poté opatřit rozhodnutí soudu o vyvlastnění (což bývá za cenu dle Znaleckého posudku). Alternativou by mohlo být zřízení věcného břemene, což se však z principu děje tehdy, pokud není možné získat právo jiným způsobem, tedy zejména odkupem. I zde se však počítá se souhlasem majitele. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 23. Jana Kratochvílová

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, zda potřebuji souhlas souseda k postavení betonového plotu na mém pozemku /paragraf toto upravující?/, který bude těsně sousedit s jeho drátěným plotem. Výška bude 2m. Vztahy nejsou příliš „sousedské“, neustále mi odumírají veškeré rostliny-keře, květiny…rostoucí právě u tohoto plotu – po bližším ohledání jsou viditelné stopy chemikálií…chci předejít sporům, než plot postavím . Děkuji za odpověď

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Vážená paní Kratochvílová,
   děkujeme za dotaz. Obecně, pro stavbu plotu není potřeba stavební povolení nebo územní souhlas. Podmínkou je, že plot není vyšší než 2m, je na hranici pozemku a nesousedí s veřejným prostranstvím. V tom případě teorticky ani není potřeba souhlas souseda. Na druhou stranu, je vždy lepší snažit se udržovat dobré sousedské vztahy a v rámci toho by mohlo být moudré věc se sousedem probrat. Dále, vzhledem k tomu, že na hranici pozemku již jeden plot existuje, doporučovali bychom získat informace přímo na místním stavebním úřadu. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 24. hudba

  Dobrý den, chtěla bych poradit, jak řešit problémy se sousedem.
  Soused neustále pouští hlasitě metalovou hudbu v denní i noční hodiny.Na naše prosbu o ztišení, nereaguje, právě naopak,ještě si přidá. Vygradovalo to tím, že si po dobu 4 dnů udělal metalový festival a hrál od rána do noci. Noční klid jsme řešili s PČR a na rušení během dne jsme podali stížnost na MÚ za porušování obč.zák.1013. Tak teď čekáme, co se bude dít ze strany města a připadně jestli máme nějakou jinou možnost se bránit.Děkuji

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Dobrý den,
   děkujeme za dotaz. Domníváme se, že jste postupovala správně. Pokud se bude situace opakovat a přes upozornění soused nezjedná nápravu, nezbude, než se opět obrátit na Policii, případně MÚ. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 25. hlasitá hudba z reproduktorů

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat při opakovaném obtěžování ze strany souseda hlasitou hudbou. Zahrada sousedí těsně s druhým pozemkem a domy jsou od sebe asi 5 metrů. Děkuji Jiřina Holubková

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Dobrý den,
   děkujeme za dotaz. Problematice jsme se věnovali v předchozím komentáři. Samozřejmě nejlepší je pokusit se se sousedem normálně domluvit. Můžete ho případně ke zjednání nápravy písemně vyzvat. Pokud se situace bude opakovat, můžete se obrátit na Policii. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 26. výběh slepic

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat,naši sousedé mají výběh asi tak 10 slepic na hranici pozemku s naší zahrádkou.
  Pozemky odděluje drátěný plot a jelikož sousedé výběh slepic 2x3m kydají minimálně a my hned vedle máme pergolu,tak sedíme neustále v zápachu a mušinci.
  Se sousedy není žádná řeč,i když jsme je několikrát slušně žádali o odstranění zápachu.
  Nevíme si už rady a tímto Vás žádáme o radu,jak máme postupovat dále.
  Děkuji Jansová

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Vážená paní Jansová,
   děkujeme za dotaz. Občanský zákoník v par. 1013 uvádí, že „vlastník se zdrží všeho, co působí, že …. pach (imise) vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku“. Pokud jste přesvědčeni, že dochází k porušování tohoto nařízení, můžete souseda (písemně) vyzvat k nápravě. Pokud se tak v přiměřené lhůtě nestane, nezbyde Vám, než se spojit se svým právníkem a nechat ve věci rozhodnout soud. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 27. sousedovi věci na našem pozemku

  Dobrý den, můžete nám poradit, zda můžeme sami posunout věci, které má soused na našem pozemku, na jeho pozemek? Na naši ústní výzvu nereaguje.
  Děkuji za odpověď Kormošová

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Vážená paní Kormošová,
   děkujeme za dotaz. Samozřejmě neznáme podrobnosti. Například, je hranice pozemku v terénu znatelná a je tudíž bez pochyb zřejmé, že věci jsou na Vašem pozemku? O jaké věci se jedná a je riziko, že jejich posouvání by je poškodilo? Jakým způsobem jste souseda na problém upozornili? Nereaguje ani na písemnou výzvu? Působí Vám cizí věci na Vašem pozemku škodu? Zákon se nevyjadřuje ke všem situacím, které mohou v běžném životě nastat. Obecně, měla by být dodržena rovnováha mezi Vašim právem užívat svůj pozemek a právem vlastníka věci – tj. aby věc nebyla při manipulaci poškozena, nebo poškozen jeho pozemek. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt
 28. Milema

  Dobry den ma majitel povinst zajistit si slepice nebo si mužou toulat mimo jeho zahradu.

  Odpovìdìt
  • DOtradovec

   Dobrý den,
   děkujeme za dotaz. Slepice by se bez dovolení toulat neměly. NOZ, par. 1013 to zakazuje. Mohou však být na cizím pozemku stíhány majitelem – viz par. 1014. Dušan Otradovec

   Odpovìdìt

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *