Nový občanský zákoník – změny, které by Vás měly zajímat – 7.část – Přenechání věci k užití jinému

Czech Point 101 11 srpna, 2014 @ 8:21PM

Tímto oddílem začínáme zřejmě tu nejvíce rozebíranou část na našem blogu – nájemní vztahy.

Nájem se řadí do 2.dílu – Přenechání věci k užití jinému, která začíná od § 2189. Mezi tato přenechání věcí mimo jiné patří:

Výprosa (od § 2189), Výpůjčka (od § 2193), Pacht (od § 2332), Licence (od § 2358), Zápůjčka (od § 2390) a Úvěr (od § 2395)

Nás bude ale nejvíce zajímat nájem s pododdíly

* Obecná ustanovení (od § 2201),
* Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu (od § 2235),
* Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání (od § 2302),
* Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých (od § 2316),
* Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku (od § 2321),
* Ubytování (od § 2326)

Nebudeme se zbytečně probírat každým paragrafem, ale spíše se zaměříme na tyto tématické celky:

Pojem a definice bytu
Společný nájem manželů
Práva a povinnosti nájemců
Kauce (nově peněžní jistota)
Stav bytu při předání
Užívání bytu a jeho údržba
Úhrada nákladů vynaložených na údržbu bytu
Počet osob v bytě – oznamovací povinnost
Právo pronajímatele na vstup do bytu
Stavební úpravy v bytě
Odstranění závad v bytě
Předkupní právo nájemce na byt
Přechod nájmu
Doba nájmu
Zánik nájmu/Výpověď nájmu
Odevzdání bytu
Nájemné bytu a jeho zvyšování
Právo na slevu z nájemného
Podnájemní vztahy
Nebytové prostory

Jak pronajímat a chránit Váš byt dle nového Občanského zákona? Čtěte náš blog!

Jak pronajímat a chránit Váš byt dle nového Občanského zákona? Čtěte náš blog!

Doufáme, že Vám naše náměty pomohou proniknout hlouběji do problematiky nájemních vztahů.


Updated/Aktualizováno: ,

2 Komentáře(ů)

  1. Ladislav

    Mám smlouvu na výpůjčku bytu podle které mám platit za provoz a údržbu domu, ale účtují mi i za m2. Je postup správný?

    Odpovìdìt

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *