Yop Poll Archive

Jen pro zajímavost, jste pronajímatel nebo nájemce?

Just out of curiosity, are you a landlord or a tenant?