Informační listy pro investory – statutární město Olomouc

DOtradovec 29 května, 2015 @ 1:31PM

Česká města a investiční příležitosti

Přemýšlíte o investici v konkrétním městě v České republice? Zajímáte se o statistická data a pověst tohoto města? Hledáte spolehlivé informace o faktorech, které ovlivní úspěch Vaší investice? Připravili jsme pro Vás seriál článků o  městech v České republice, a shromáždili do nich výsledky aktuálních výzkumů, fakta zveřejněná např. Českým statistickým úřadem, Policií ČR a dalšími spolehlivými zdroji a také postřehy lidí, žijících přímo v místě. Věříme, že pro Vás tato realitní série bude přínosným zdrojem hodnotných informací a že Vám usnadní Vaše rozhodování, kde nejlépe  investovat!

  1.   část: OLOMOUC

Olomouc je univerzitní město se strategickou polohou, kvalitní infrastrukturou, dobrým vědecko-podnikatelským zázemím, vzdělanostním potenciálem a vysokou kvalitou života.

Obyvatelstvo

Olomouc je šestým největším městem České republiky, k 31. 12. 2014 1 žilo v Olomouci 99 809 obyvatel, což představuje 43 % obyvatel okresu Olomouc a zároveň zde studuje přes 24 000 univerzitních studentů. Do Olomouce dojíždí přes 47 000 lidí za prací a studiem. 2

Doprava

Dobrá dopravní infrastruktura přispívá k výhodným možnostem pronájmu. Olomouc má vypracovanou bohatou síť linek autobusů 23 a tramvají 7 a za rok přepraví cca 53 mil. osob. 3

Vnější napojení Olomouce je s ohledem na její vnitrozemskou polohu vynikající. Dobudováním dálnice D11 a rychlostní komunikace R35 se ještě zlepší a vzroste význam města – jako jediného kromě Prahy – na křižovatce dvou klíčových vnitrostátních a mezistátních komunikací. 4

Pracovní a studijní příležitosti

K modernímu rozvoji města a jeho podnikatelského prostředí přispívají také aktivity soukromých vzdělávacích subjektů. Další vysokoškolské vzdělávací instituce působící na Olomoucku nabízejí příležitosti zejména pro malé a střední firmy z regionu.

Vzdělání obyvatelstva okresu Olomouc je nad průměrem České republiky, což vytváří dobré podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. 5

V uplynulých letech přibyly ve městě nové kongresové a ubytovací prostory na špičkové úrovni. Soukromí developeři plánují další rozšiřování kancelářských prostor a ubytovacích kapacit na území města.

Město Olomouc nabízí atraktivní investiční příležitosti pro investory z výrobní oblasti i vhodné podmínky pro firmy z oborů strategických služeb, výzkumu, outsourcingu a administrativy. Pro investory jsou v Olomouci připraveny pozemky, nájemní haly i kancelářské komplexy. Investoři zde naleznou zkušenou pracovní sílu a široké zázemí pro své podnikání i život.

Příkladem může být:

Průmyslová zóna Pavelkova – umožněním rozvoje společností Timken (Koyo) a MAFRA došlo k vytvoření cca 600 nových pracovních míst. 6

nebo

Vědecko technický park univerzity Palackého – sídlo 27 společností, zaměstnáno: cca 450 pracovníků, z nichž více než 90% jsou s vysokoškolským vzděláním. V rámci VTP působí velké nadnárodní firmy (Tieto Czech s. r. o., Roper Engineering s. r. o, SKF Ložiska, a.s., HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.), ale také malé a střední firmy národní (T-MAPY spol. s r. o., AVE Soft s.r.o., Railsformers s. r. o, Top Function s.r.o. aj.). 7

Olomouc je stabilní a diverzifikované město. Jsou zde dobré podmínky pro rozvoj služeb a cestovního ruchu. 8

Z ekonomických odvětví je nejsilněji zastoupeno strojírenství. K nejvýznamnějším zaměstnavatelům patří:

KOYO Bearings ČR – počet zaměstnaců: cca 400 9

K silně zastoupeným odvětvím dále patří elektrotechnický průmysl, jehož vliv posílil zejména v posledních letech díky příchodu několika zahraničních investorů.

V potravinářství zůstávají největšími zaměstnavateli:

Nestlé Česko

OLMA Olomouc – počet zaměstnanců: cca 443 10

Pekárny PENAM

Ve stavebnictví patří mezi významné zaměstnavatele Skanska a GEMO Olomouc.

 

Meziročně se počet všech legálně pracujících cizích státních příslušníků (včetně zemí EU) v okrese Olomouc zvýšil o 21%. 11

Míra nezaměstnanosti (%) 2012, 2013, 2014  12

oblast 2012 2013 2014
Olomouc 9,1 9,3 8,4
okres Olomouc 10,5 9,2 8,4
Česká republika 8,0 8,6 7,4

Zájem zahraničních studentů o studium v Olomouci rok od roku roste. Letos se jich do obou semestrů zapsalo celkem 255 – o pětadvacet víc než před dvěma lety. 13

Na lékařské fakultě aktuálně studuje 315 zahraničních studentů, největší zastoupení je z Malajsie. 14

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice – starobylá Univerzita palackého. Dnes je s osmi fakultami a téměř dvaadvaceti tisíci studenty14 největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava – počet studentů 21 833  15

Fakulty:

Cyrilometodějská teologická – počet studentů: 1 220

Lékařská – počet studentů: 2 238

Filozofická – počet studentů: 5 760

Přírodovědecká – počet studentů: 3 898

Pedagogická – počet studentů: 4 284

Tělesné kultury – počet studentů: 1 996

Právnická – počet studentů: 1 765

Zdravotnických věd – počet studentů: 672

Rozpočet obce

I přesto, že město musí počítat s nižšími daňovými příjmy než v několika předchozích letech, tak se v příštím roce uskuteční ve městě množství projektů.

Na straně příjmů počítá město s částkou 2,07 miliardy Kč, což je zhruba o 150 milionů korun méně než v roce 2014, na straně výdajů je naplánována částka 1,97 miliardy Kč. V rámci této sumy činí menší část, konkrétně 305 milionů Kč, nové nebo pokračující investiční výdaje z roku 2014. 16

Hodnocení města

Lepší hospodaření Olomouce v roce 2014 posunulo rating města na jeho dosud nejlepší úroveň. Za loňský rok byl Rating Olomouce zvýšen na stupeň „A“ z důvodu zlepšené likvidity; výhled zůstává stabilní. „Jedná se o nejlepší hodnocení od roku 1997, tedy za celou dobu, po kterou je rating Olomouce prováděn,“ komentoval výsledek náměstek primátora Martin Major. „Velmi pozitivně odborníci ohodnotili rozumnou politiku v oblasti řízení výdajů,“ popsal dále náměstek Martin Major. 17

Hodnota investic, které v první polovině letošního roku v Olomouckém kraji zprostředkovala vládní agentura CzechInvest, se meziročně více než zdvanáctinásobila z loňských 192 milionů na 2,354 miliardy korun. 18

Trh s nemovitostmi

V Olomouci se v současné době inzerují byty na prodej průměrně v 425 inzerátech a k pronájmu průměrně v 188 inzerátech. (zdroj: www.sreality.cz , www.hyperreality.cz , www.realitymix.cz , www.via.cz).

 

PRODEJ*3 město PRONÁJEM*4 město
1+1 / 1+kk 2+1 / 2+kk 1+1 / 1+kk 2+1 / 2+kk
Počet * 66 141 49 62
Cena *2 1 017 140 1 557 216 5 000 7 000

 

*-počet bytů je průměrný (zdroj: www.sreality.cz , www.hyperreality.cz , www.realitymix.cz).

*2-cena je průměrná a uvedena v Kč

*3-průměrná cena bytů k prodeji citováno z viz 19

*4-průměrná cena pronájmu nezahrnuje cenu za služby 20

Průměrná cena pronájmu 147,- Kč / m2 21

Vysokoškolské koleje už v ČR nejsou tak populární jako před lety. Část studentů raději volí pronájem.22 Pronájem většinou volí studenti vyšších ročníků, kteří si už život na koleji vyzkoušeli a chtějí teď více soukromí. Nejvíce poptávka po pronájmech roste ve velkých městech s univerzitami mezi něž patří také Olomouc. 23

Napište si o podrobnější analýzu s více informacemi ve formátu PDF na dusan@czechpoint101.com. Rádi Vám ji ZDARMA poskytneme.

Stane se Olomouc městem, ve kterém budete investovat právě Vy? Máte vlastní zkušenosti s investováním v Olomouci? Žijete v Olomouci a máte nějaké zajímavé postřehy k investičním příležitostem? Neváhejte se s námi podělit o Vás příspěvek v sekci „Komentáře“!

 

Uváděná data jsou platná k době zpracování, tj. květen 2015.

 

Zdroje:

1 Český statistický úřad; https://www.czso.cz/csu/xm/bilance-poctu-obyvatel-ve-mestech-olomouckeho-kraje-v-roce-2014

2 Český statistický úřad; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; Tabulka č. 701 – Směrové proudy vyjížďky (dojížďky) obyvatelstva vyjíždějícího (dojíždějícího) z obce obvyklého pobytu do obce zaměstnání nebo školy; http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30782&th=&vseuzemi=null&v=&vo=null&void=

3 Dopravní podnik města olomouce; http://www.dpmo.cz/default.asp?str=zajimavosti

4 Cestovník.cz; http://www.cestovnik.cz/podnik/645-mesto-olomouc.aspx

5  Statutární město Olomouc; https://www.olomouc.eu/podnikatel/profil-mesta-a-informace-pro-investory/profil-mesta/vzdelani-a-lidske-zdroje

6 Statutární město Olomouc; http://www.olomouc.eu/podnikatel/prumyslove-zony-a-kancelarske-komplexy/prumyslove-zony-a-najemni-haly/prumyslova-zona-pavelkova

7  Idnes.cz; http://sdeleni.idnes.cz/pocet-firem-pracovni-mista-dlouhodoba-obsazenost-vtpo-ma-smysl-pwf-/ostrava-sdeleni.aspx?c=A141125_205457_ostrava-sdeleni_ahr

8 Evropský portál pracovní mobility; https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&acro=lmi&catId=2759&countryId=CZ&regionId=CZ0&langChanged=true

9 Koyo Bearings Česká republika; http://www.koyobearings.cz/index.php/zakladni-udaje

10 Olma, a.s.; http://www.olma.cz/zakladni-udaje.asp

11  Integrovaný portál MPSV; https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/olomouc/statistiky/ol_rok2010_okres.pdf

12  Statutární město Olomouc; https://www.olomouc.eu/podnikatel/profil-mesta-a-informace-pro-investory/profil-mesta/trh-prace

13  ČT 24; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/251129-olomouc-je-idealni-studentske-mesto-mysli-si-zahranicni-studenti/

14 Olomoucký deník; http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/muslimsti-studenti-v-olomouci-odmitam-polarizaci-rika-prodekan-mediciny-20150123.html

15 Statutární město Olomouc; https://www.olomouc.eu/podnikatel/profil-mesta-a-informace-pro-investory/profil-mesta/vzdelani-a-lidske-zdroje

16 Parlamentní listy; http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Olomouc-Rozpocet-mesta-je-stridmejsi-investicnich-akci-ale-bude-dost-351332

17 Parlamentní listy; http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Olomouc-dosahla-zlepseni-ratingu-za-rok-2014-375452

18 Finance.cz http://www.finance.cz/zpravy/finance/427310-hodnota-investic-v-olomouckem-kraji-v-pololeti-vyrazne-vzrostla/

19 Reality Morava; http://www.realitymorava.cz/statistiky?switch=2&sort=cena&okres=

20  Vlastníci; http://www.vlastnici.cz/pronajem-bytu-a-ceny-v-olomouci-prostejove-prerove/

21  Reality mix; http://realitymix.centrum.cz/statistika-nemovitosti/byty-pronajem-prumerna-cena-pronajmu-1m2-mesic.html

22  Státní fond rozvoje bydlení; http://www.portalobydleni.cz/zpravy/445-rodice-studentu-kupuji-byt-coby-investici/

23 Hypoindex.cz; http://www.hypoindex.cz/zajem-o-pronajmy-roste-realitni-kancelare-cili-na-studenty/

 


Updated/Aktualizováno: ,

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *