10 Commandments of Property Management

Czech Point 101 July 22, 2014 @ 2:48PM

Following are the 10 commandments of property management from the book ‘Landlording’ by Leigh Robinson. We will be posting them through our Twitter feed (CZECHPOINT101) as well.

These are the vital points to being a successful landlord or property management company:

1. You must investigate and qualify every applicant thoroughly / Musíš vyšetřit každého žadatele důkladně.

2. You must not permit any tenants to move in until they have paid ALL move-in money (damage deposit and applicable rent) /Nedovol nájemníkovi aby se nastěhoval dokud nezaplatí vše co by měl zaplatit. (kauci a příslušný pronájem).

3. You must be friendly with all tenants but friends with none. / Musíš být přátelský ke všem nájemníkům ale nebuť jejich přítelem.

4. You must listen to your tenants as in open your ears and close your mouth. / Musíš poslouchat nájemníky, nastav uši a zavři pusu.

5. You must not kill your tenants in a fit or anger or at any other time nor must you vent your anger or frustrations around your tenants. / Nezabiješ  nájemníky v záchvatu hněvu nebo kdykoliv jindy ani nesmíš dát průchod svému hněvu nebo pocitu marnosti a zklamání vůči nájemníkům.

6. You must keep up with the local market for rents and adjust your rents accordingly. / Musíš držet krok s místním trhem s nájmy a upravit podle toho ceny.

7. You must consider the payment of rent a mandatory ritual and accept no excuse for ignoring, pestering those who ignore it until they leave. / Musíš považovat placení nájemného za povinný rituál a nepřijímat žádné omluvy pro ignorování, otravuj ignoranty, dokud byt neopustí.

8. You must keep your property in good repair as if you were living in it. / Je třeba, aby vaše nemovitosti byly v dobrém stavu, jako kdyby jste tam žili vy.

9. You must make no tenants promises you cannot keep. / Neslibuj nájemníkům nic co nemůžeš splnit

10. You must commit all property management/tenant matters to writing rather than committing them to memory. / Musíte si všechny nemovitosti,majitele, nájemce a věci, zapsat  na papír než jen do paměti.


Updated/Aktualizováno: ,

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *